top of page

ŠTO RADIMO

Zajedno oblikujemo budućnost.

Team Meeting
U radu se oslanjamo na znanstvene i stručne podloge, savjetujemo se s uspješnima i pronalazimo dobre prakse primjenjive u zadanom okruženju.

Koristimo kvalitetnu tehnološku podršku u želji da vjerodostojno odgovorimo na zahtjeve korisnika naših usluga.

STRATEŠKO
PLANIRANJE

U suradnji s klijentima i sukladno njihovim potrebama izrađujemo dugoročne strateške razvojne dokumente i kratkoročne akcijske planove za potrebe tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugih organizacija i institucija u javnom sektoru.

EVALUACIJA
POLITIKA,
PROGRAMA I PROJEKATA

Kao evaluatori provodimo prethodna vrednovanja, vrednovanja tijekom provedbe te naknadna vrednovanja politika, programa i projekata. Nastojimo dati konkretne preporuke za unaprjeđenja razvojnih dokumenata kao i procesa kako bi se ostvarili željeni rezultati, a naučeno iskustvo upotrijebilo u budućem planiranju. Pružamo podršku u procjeni projektnih prijedloga koje se prijavljuje na financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.

REGIONALNI,
URBANI I TERITORIJALNI RAZVOJ

Savjetujemo kako riješiti konkretne razvojne probleme u regionalnom, urbanom i teritorijalnom razvoju, uvažavajući kontekst i raspoložive razvojne mogućnosti pojedine jedinice regionalne ili lokalne samouprave, kao i lokalne zajednice, prilagođavajući metode i pristupe rješavanju prepoznatog problema ili suočavanju s novim izazovima. Uključivanje i suradnja različitih dionika iz civilnog društva, akademskog, te javnog i privatnog sektora sastavni su dio našeg djelovanja.

FACILITACIJA, COACHING,
EDUKACIJA

Pružamo usluge facilitacije i coaching-a složenih procesa planiranja, nastojeći uravnotežiti potrebe svih uključenih i osigurati odgovarajuću zastupljenost interesa raznovrsnih dionika. Stečena znanja i iskustva prenosimo različitim ciljanim skupinama kako bi ih mogli primjenjivati u svom svakodnevnom poslovnom životu i radu. U provedbi edukacija surađujemo s fakultetima i školama u okviru obrazovnih programa, te s pružateljima programa stručnog usavršavanja u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj i široj regiji.

SAVJETOVANJE

Savjetujemo institucije i organizacije, tijela državne uprave, regionalne ili lokalne samouprave kako planirati svoje buduće aktivnosti uz sudjelovanje ključnih dionika i pritom optimalno rasporediti uobičajeno ograničene resurse za svoj daljnji razvoj.

PROMIDŽBA 
I VIDLJIVOST
PROJEKATA

Stvaramo prepoznatljiv, originalan i suvremen vizualni identitet koji će biti temelj komunikacije prema korisnicima, partnerima i javnosti općenito. Kako bi se opravdala uložena sredstva EU poreznih obveznika, potrebno je tijekom cijelog trajanja financiranog ili sufinanciranog EU projekta pravovremeno i transparentno informirati javnost.  Kreiramo komunikacijske strategije, planiramo promotivne aktivnosti, dizajniramo i izrađujemo promotivne materijale prema specifikacijama naručitelja.

Mogući jezici pružanja usluga su hrvatski, engleski, njemački, talijanski i španjolski.

 

 

 

 

 

 

 

-

Raspon naših usluga

Izrada strateških dokumenata

Metodološko vođenje kroz procese participativnog strateškog planiranja

Programiranje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Evaluacije mjera i aktivnosti u okviru provedbe javnih politika

Istraživačke studije

Stručne analize i mišljenja

Informatičke usluge

Projekti teritorijalnog razvoja (otočni razvoj, deprivirana područja)

Projekti razvoja sustava praćenja i izvještavanja

Projekti praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata

Razvoj edukacijskih programa (formalni studijski programi, obuke u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja, stručne edukacije)

Provedba interaktivnih treninga, seminara, radionica

Nastupi na domaćim i međunarodnim skupovima

Naši klijenti i partneri

bottom of page