top of page

UPOZNAJTE NAS

Posvećenost. Stručnost. Strast.

Naša misija je pružati kredibilnu stručnu i savjetodavnu podršku u planiranju i upravljanju razvojem javnog sektora. S ciljem ostvarenja pozitivnih promjena, pratimo razvojne trendove i promjene u okolini, pronalazimo rješenja oblikovana i prilagođena svakom pojedinačnom slučaju te prenosimo stečena znanja i iskustva zainteresiranim korisnicima.

Naša vizija je stvaranje vrijednosti za naše klijente, poslovanje, društvo i okoliš. Kroz izvrsnost i ostvarenje učinkovitog korištenja resursa, Euro ekspertiza je vodeća tvrtka u poslovima savjetovanja u planiranju i upravljanju razvojem u javnom sektoru.

Naše vrijednosti

Vjerujemo da sve naše usluge odražavaju standarde izvrsnosti, visoke kvalitete, transparentnosti, učinkovitosti, etičnosti i nepristranosti.

Vjerujemo da odgovorna profesionalna praksa strateškog planiranja, evaluiranja i monitoringa politika, programa i projekata, dovodi do poboljšanja usluga i organizacijske učinkovitosti.

Tim

Marijana Sumpor.jpg

Dr. sc.

MARIJANA SUMPOR

Direktorica

  • LinkedIn

CV

Dr. sc. Marijana Sumpor, evaluatorica je i stručnjakinja za lokalni i regionalni razvoj. Konzultantska iskustva stjecala tijekom proteklih 20 godina prije svega u području izrade strateških razvojnih dokumenata, EU programiranja i izrade strateških razvojnih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini i surađivala i vodila je projekte za razna tijela državne uprave i javne ustanove.

 

Od prosinca 2018. radi kao samostalna konzultantica i direktorica je tvrtke Euro ekspertiza,  a u razdoblju 2001.-2018. radila je kao znanstvenica na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj (2001.-2018.). Ranija profesionalna iskustva stekla je u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995-1998) i BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998-2000) u području korporativnih kredita i procjene rizika.

 

Područja interesa su: EU Kohezijska politika, nacionalni, regionalni i lokalni ekonomski razvoj, razvojno upravljanje, strateško planiranje, i evaluacija javnih politika, programa i projekata.

 

Školovala se u Njemačkoj, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, SAD-u, a diplomirala je 1995. i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Nakon doktorskog studija na Sveučilištu u Lillu u području regionalnog razvojnog planiranja u Europi i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu doktorirala je 2005. godine na temu „Koordinacija razvojnih politika prema integrativnoj politici regionalnog razvoja u Hrvatskoj“. Uz hrvatski jezik izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom.

 

Od 2014. članica je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Regional Studies, Regional Science (RSRS). Autorica i suatorica je više od 50 znanstvenih i stručnih publikacija. Koordinatorica je Hrvatske evaluatorske mreže od 2015. godine i koordinirala je Mrežu evaluatorskih zajednica zapadnog Balkana (WBEN) 2017-2019 uz organizaciju međunarodnih skupova i predavanja. Dizajnirala je niz edukacijskih programa usmjerenih na praksu i provodi ih u području evaluacije razvojnih programa i projekata, scenario i strateškog planiranja. Trenerica je na Državnoj školi za javnu upravu i gostujuća je predavačica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Irena Đokić.jpg

Dr. sc.

IRENA ĐOKIĆ

Voditeljica razvoja poslovanja

  • LinkedIn

CV

Dr. sc. Irena Đokić, evaluatorica je i  stručnjakinja za lokalni i regionalni razvoj s 19 godina profesionalnog iskustva. Magistrirala je 2004. godine u području „Upravljanja gradom“ na Institutu za stanovanje i urbani razvoj (Rotterdam, Nizozemska) te 2010. godine doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

 

Od rujna 2019. radi kao samostalna konzultantica u poduzeću Euro ekspertiza, a do tada je gotovo 18 godina radila kao znanstvenica na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj.

 

Područje njezinog interesa je planiranje i programiranje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te izgradnja za to potrebnih kapaciteta. Projekti na kojima je provela najveći dio svog dosadašnjeg radnog vijeka bave se upravljanjem razvojem jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, izrada studija povezanih s regionalnom/urbanom politikom i razvojnim problemima jedinica lokalne/regionalne samouprave, te pripremom projekata za financiranje iz EU fondova.

 

U svojstvu evaluatora ocijenila je preko 200 projektnih prijedloga predloženih za financiranje iz EU fondova, te je evaluirala niz razvojnih dokumenata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Posljednjih godina usredotočila se na problem nekorištenih nekretnina, te kao konzultant Europske banke za obnovu i razvoj radi na nizu projekata povezanih s tom temom. Članica je Hrvatske sekcije ERSA-e (European Regional Science Association), Hrvatske mreže evaluatora te Europskog edukacijskog foruma.

 

Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova, a u koautorstvu je objavila knjigu Strateški programi lokalnog razvoja – hrvatska iskustva, s posebnim osvrtom na metodologiju izrade programa i hrvatskim primjerima studije slučaja.

Naš uspjeh u potpunosti ovisi o uspjehu naših klijenata i o ostvarenim rezultatima zajedničkog rada.
bottom of page